Onze doelstelling is om Christus te kennen en bekend te maken met het Woord van God als fundament. Gezond met elkaar om te gaan (binnen en buiten de kerkgemeenschap) en het leren leven vanuit onze ware roeping in Christus. Wij bidden dat het Koninkrijk van God baan zal breken met als resultaat het vormen van een hechte en gezonde relatie met onze omgeving en mede-burgers in Schoonhoven. Met onze kernwaarden Liefde, Aanvaarding & Vergeving als vertrekpunt, het mogen en kunnen toewerken naar het volledig opereren vanuit onze identiteit in Christus. Alle betrokken bestuursleden, leiding en vrijwilligers verrichten hun goede werken onbezoldigd.

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Heeft u hier meer vragen over, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Belastingdienst:
ANBI ZOEKHULP (klik hier)

Let op: Bij uw zoekopdracht als instelling Rafaelgemeenschap (zonder puntjes op de e) en vestigingsplaats Schoonhoven invullen.

Documenten

Verslag 2018 / Beleid 2019 

Begroting 2019 / Resultaat 2018

 Statutaire naam: Rafaëlgemeenschap Schoonhoven
Rekeningnummer: NL88INGB 0003 0314 32
Publieke naam: Rafaël Gemeenschap Schoonhoven
RSIN: 818689729

Postadres (op afspraak):
Beneluxlaan 59
2871 HE Schoonhoven
E: info(at)rafaelschoonhoven.nl