ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Heeft u hier meer vragen over, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Dan zullen wij uw vragen neerleggen bij onze penningmeester. Indien nodig, dan kunnen wij ook zorgen voor een afgiftebewijs voor uw gift.

Samenstelling bestuur Rafaëlgemeenschap Schoonhoven

Voorzitter: Timal, Ferry
Secretaris: Rooij van, Gerard
Penningmeester: Groenendaal, Koos

 

Verslag 2016 / Beleid 2017
Begroting 2017 / Resultaat 2016

 

Verslag 2015 / Beleid 2016
Begroting 2016 / Resultaat 2015

 

Statutaire naam: Rafaëlgemeenschap Schoonhoven
Rekeningnummer: NL88INGB 0003 0314 32
Publieke naam: Rafaël Gemeenschap Schoonhoven
RSIN: 818689729
Postadres: Postbus 47
2870 AA S’hoven
Kantooradres: Beneluxlaan 59
2871 HE S’hoven
(op afspraak)